F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk Startsida
Antologiar Prisar BirkeArkivet  
Songar Rasmus Løland Birkenytt  


juni 2008
URIA HAR SETE VAKEN

 

Uria har sete vaken  heile

natta med ryggen

mot bymuren, byen

 

der hans elska hustru søv.

Ventande nye ordrar. Han

lauga seg og sette seg til.

 

No har han ei morgonsol

og ein mulig utpost

i kvar reine tåglipe.

 

Frå Gliper. 2006