F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk Startsida
Antologiar Prisar BirkeArkivet  
Songar Rasmus Løland Birkenytt  


februar 2010
LEIK GÅR AV STABELEN


Leik
går av stabelen,

leik

etter

leik

etter

leik

i ledige
lekkjer

i ledige
løkker.

I denne
er dei ikkje
lenger komne
enn at
høvdingen
forklarar
krigarane
reglane. Dei sit pent
og lyttar,
medan han finn på.
Frå Is- og Donald-svingane, 2004