F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk Startsida
Antologiar Prisar BirkeArkivet  
Songar Rasmus Løland Birkenytt  


Mai 2014

 

EG KYSSA

Eg kyssa
i går.

I dag
samlar eg
munnar.

  

«Dikt i utval», Wigestrand Forlag, 2013